Skrivstöd och kvalitetssäkring av patenttexter

Diarienummer
Koordinator Fodina Language Technology AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00738

Statistik för sidan