Skrivstöd och kvalitetssäkring av patenttexter

Diarienummer
Koordinator Fodina Language Technology AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - oktober 2009
Status Avslutat