Skräddarsydd isolering av cellulosa från lövved och annan växtråvara för omvandling till 2G-socker

Diarienummer 2016-05120
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 5 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation
Ansökningsomgång Pre-studies to develop new "Innovation Projects" within BioInnovation

Syfte och mål

En förstudie har gjorts kring möjligheten att utveckla en effektiv, storskalig och kommersiellt gångbar metod för isolering av cellulosa från trä och andra växtråvaror, med fokus på lövträ, som björk, poppel och asp och eventuellt andra biorestprodukter (tex sågspån eller halm), för vidare förädling till 2G socker. Förstudien resulterade ej i en fortsatt ansökan till bioinnovation kemi och energi.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genererat kunskap och innovationsidéer kring att isolationsprocessen kan påverka strukturen och egenskaperna för fortsatt behandling av cellulosa från lövved. Detta bidrar till utvecklingen av traditionella massabruk till moderna bioraffinaderier.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt plan, men tyvärr var intresset ej rätt för de tilltänkta samarbetspartnerna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.