Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Skräddarsydd isolering av cellulosa från lövved och annan växtråvara för omvandling till 2G-socker

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 5 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

En förstudie har gjorts kring möjligheten att utveckla en effektiv, storskalig och kommersiellt gångbar metod för isolering av cellulosa från trä och andra växtråvaror, med fokus på lövträ, som björk, poppel och asp och eventuellt andra biorestprodukter (tex sågspån eller halm), för vidare förädling till 2G socker. Förstudien resulterade ej i en fortsatt ansökan till bioinnovation kemi och energi.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har genererat kunskap och innovationsidéer kring att isolationsprocessen kan påverka strukturen och egenskaperna för fortsatt behandling av cellulosa från lövved. Detta bidrar till utvecklingen av traditionella massabruk till moderna bioraffinaderier.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt plan, men tyvärr var intresset ej rätt för de tilltänkta samarbetspartnerna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05120

Statistik för sidan