Skedulering för Mobila ad hoc Nätverk

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 476 684 kronor
Projektets löptid november 2007 - juli 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 15 januari 2021

Diarienummer 2007-01828

Statistik för sidan