Skånetrafikens digitalisering av kollektivtrafikbiljetter

Diarienummer 2017-05003
Koordinator Region Skåne - Skånetrafiken
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att möjliggöra för tredje part att hantera och sälja digitala biljetter ur Skånetrafikens biljettsortiment för att bl.a. främja utvecklingen av tjänster för kombinerad mobilitet. Målet med projektet är att implementera och verifiera tekniskt stöd för hantering av biljetter till tredjepartsutvecklare i enlighet med Biljett och Betalstandarden (BoB) via BoB-API.

Förväntade effekter och resultat

Den förväntade effekten är att flera aktörer skall skapa kombinerade mobilitetstjänster som attraherar nya och befintliga resenärer att resa hållbart. Resultatet skall bli effektiva, attraktiva, hållbara och välanvända tjänster som blir det naturliga valet för personer som behöver förflytta sig i vardagen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i ett antal arbetspaket enligt beskrivningen som följer. WP 1, Grundfunktionalitet elektronisk biljett WP 2, Valideringsfunktionalitet, Online + Offline WP 3a, Resa över länsgränser WP 3b, Anpassning av BoB API för extern hantering WP 4, Sydtaxa 2.0 - BoB-PoC (Proof of Concept) inklusive externt BoB API All utveckling enligt ovan styrs av Produktägaren och den backlogg som denne styr över. Arbetspaketen WP 1 WP 3 kommer att fördelas 35% under Q4 2017 och 65% under Q1 2018 för att under Q2 2018 genomföra WP 4 som resulterar i den ovan beskrivna PoC:en.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.