Skånetrafikens digitalisering av kollektivtrafikbiljetter

Diarienummer 2017-05003
Koordinator Region Skåne - Skånetrafiken
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa tekniska förutsättningar för Skånetrafiken att hantera biljetter digitalt mot tredje part. Målet har varit att implementera och verifiera tekniskt stöd för hantering av biljetter till tredjepartsutvecklare i enlighet med Biljett och Betalstandarden (BoB) via BoB-API. Målet har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Skånetrafiken kan nu arbeta vidare med de förberedelser som krävs för att 1) möjliggöra marknadstester med externa aktörer som inkluderar hantering av biljetter för resor med Skånetrafiken samt 2) möjliggöra kommersiella 3é partstjänster som inkluderar hantering av biljetter för resor med Skånetrafiken.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes som 4 arbetspaket. Det planerade upplägget har fungerat väl och såväl tidsplan som kostnader har hållits. Det kvarstår en mindre del av det fjärde arbetspaketet där vi har ett externt beroende. Denna kvarvarande del är planerad att utföras under augusti månad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.