Skånes Livsmedelsakademi ansökan 2010-2013

Diarienummer
Koordinator SKÅNES LIVSMEDELSAKDEMI - Livsmedelsakademin
Bidrag från Vinnova 30 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - september 2013
Status Avslutat