Skånes Livsmedelsakademi ansökan 2010-2013

Diarienummer
Koordinator SKÅNES LIVSMEDELSAKDEMI - Livsmedelsakademin
Bidrag från Vinnova 30 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - september 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01173

Statistik för sidan