Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Skalbara informatiklösningar inom Genomic Medicine Sweden

Diarienummer
Koordinator Region Skåne - Koncernkontoret
Bidrag från Vinnova 10 930 320 kronor
Projektets löptid januari 2020 - december 2022
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att stärka existerande satsningar inom GMS från Vinnova. Satsningen riktade sig främst mot juridiska frågeställningar och standardisering inom informatik. Projektet har uppfyllt många av sina mål men det är tydligt efter projektets avslutande att ytterligare arbete krävs. Projektet har tydligt visat på de begränsningar som idag finns inom svensk lag och strukturer i vården runt precisionsmedicin, begränsningar som vi nu har möjlighet att adressera.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genererat en rapport runt det behov av standardisering som finns för data inom vården, denna rapport blir utgångspunkten för framtida arbete med att introducera standarder för diagnostikdata som kommer möjliggöra interoperabilitet och nationell aggregering. Vidare har det juridiska utredningsarbetet resulterat inte bara i de avtal som krävs för datadelning och samverkan inom projektet, men också lett till en regeringsutredning runt datadelning i vården.

Upplägg och genomförande

Precis som många andra projekt under de senaste åren resulterade Covid-19 pandemin i förseningar, delvis beroende på att personalresurser inom regionerna fick lämna ordinarie arbetsuppgifter. En annan försvårande omständighet var brist på kompetens, där nyrekryteringar behövde genomföras. När personal väl var på plats kunde dock arbetet löpa på relativt snabbt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 juni 2023

Diarienummer 2019-05044

Statistik för sidan