SIO Grafen programkontor 2017

Diarienummer 2016-05280
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 2 800 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2017
Status Avslutat

Externa länkar

www.siografen.se