Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Simuleringsmodeller av värmings processtikner för bättre livsmedel ur ett uthållighetsperspektiv

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för livsmedelsteknik
Bidrag från Vinnova 2 390 000 kronor
Projektets löptid december 2007 - juni 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Simuleringsmodeller av värmningsprocesstekniker för bättre livsmedel ur ett uthållighetsperspektivAtt stärka samarbetet mellan LTH och SIK genom att i nära samarbete med livsmedelsindustrin utveckla ett simuleringsverktyg för att optimera och välja värmningprocesser med tanke på produktkvalitet och miljöeffekter (t.ex. energianvändning, CO2-utsläpp, avfall)

Långsiktiga effekter som förväntas

a)Utveckling av ett generellt modelleringsverktyg som innehåller strukturer för att införliva och utvärdera relevanta processparametrar baserade på produktparametrar samt parametrar nödvändiga för att utvärdera miljöeffekterna. b) Utvärdering av baknings-/torknings-teknologier baserade på -Mikrovågsuppvärmning -IR-uppvärmning -Konventionell uppvärmning Matematiska modeller och existerande experimentella data kommer att användas tillsammans med data från pågående projekt. Nya industriella aktiviteter när det gäller bakning och mikrovågstorkning som implementeras på SIK kommer att ge mervärde till industrin.

Upplägg och genomförande

år 1 -Sammanfattning av forskningsfronten inom området, och inventering av befintlig kunskap i respektive miljö. -Identifiering och kvantifiering av relevanta parametrar för att beskriva process, insatser, produktion och effekter. Intervjuer av användare, behov av dokument, förväntade egenskaper -Val av modellstruktur -Modellutveckling och validering mot experimentella data. år 2 Modellfallstudier avseende bakning- och torkningsteknologier. år 3 -Verifiering och implementering av resultat -Projektutvärdering och identifiering av fortsatt forskningsinriktning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02801

Statistik för sidan