Simple and Efficient Radio Access Networks (SERAN)

Diarienummer
Koordinator Ericsson AB - Ericsson AB, Kista
Bidrag från Vinnova 2 800 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00128

Statistik för sidan