SimChild, barnavårdsutredningar och datorbaserad simulering i socionomutbildningen

Diarienummer 2014-02637
Koordinator Hälsohögskolan i Jönköping AB
Bidrag från Vinnova 3 995 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - november 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet SimChild är att med hjälp av datorbaserade simuleringar stärka blivande socionomers insikter om normers roll i barnavårdsarbetet och, därmed, stärka deras förmåga att genomföra professionella barnavårdsutredningar där barns individuella behov står i centrum. SimChild skall ge deltagarna möjligheter att utveckla förmågan att reflektera över ett sammansatt utredningsmaterial och under loppet av denna process förstå hur rådande stereotypa normer kan påverka bedömningar.

Förväntade effekter och resultat

Implementering av SimChild vid minst tio av landets socialhögskolor och att utbilda lärare vid lärosätena med syftet att permanenta verksamheten efter projektets avslutande och, därmed, bidra till ökad kvalitet i insatserna för samhällets mest utsatta barn. SimChild, möjliggör därmed insikter och reflektioner som har stor betydelse för studenters professionalism och, rimligen, för mera högkvalitativa sociala utredningar och insatser.

Planerat upplägg och genomförande

år 1 = Programutveckling bestående av omfattande teknisk vidareutveckling av den befintliga simuleringsplattformen samt aktstudier och konsultationer för konstruktion av fall avseende kön samt etnicitet. år 2 = Försöksvis tillämpning med fokus på utvärdering och vidareutveckling av simuleringar rörande kön och etnicitet. år 3 = Praktisk omsättning och strävanden att permanenta utbildningsaktiviteterna av fullskaliga simuleringen avseende kön, etnicitet och socioekonomisk status.