Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SimChild, barnavårdsutredningar och datorbaserad simulering i socionomutbildningen

Diarienummer
Koordinator Hälsohögskolan i Jönköping AB
Bidrag från Vinnova 3 991 654 kronor
Projektets löptid september 2014 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Forskning visar att stereotypa normer påverkar socionomers bedömningar av barns utsatthet. Avsikten med SimChild är att med datorbaserade simuleringar stärka insikter om normers roll i barnavårdsutredningar. Utvärderingar under projektets gång visar att SimChild gör det möjligt för deltagarna att förstå hur normer påverkar bedömningar och att nya perspektiv utvecklas när de reflekterar över utfall. SimChild är ett flexibelt undervisningsverktyg som kan användas inom flera olika professionella områden där stereotypa föreställningar kan påverka bedömningar och beslut.

Resultat och förväntade effekter

SimChild avser att stärka socionomers insikter om normers roll i barnavårdsutredningar. Simuleringen ger deltagare möjligheter att utveckla förmågan att reflektera över ett utredningsmaterial och under loppet av processen förstå hur stereotypa normer påverkar bedömningar. Simuleringarna har, med goda resultat, testats vid socialhögskolor och bland yrkesverksamma socionomer. Simuleringsplattformen SimChild är flexibel och kan, förutom i utbildningar om barnavårdsutredningar, också användas i utbildning kring LSS-bedömningar.

Upplägg och genomförande

Under utvecklingsarbetet har olika simuleringsfall utvecklats, bland annat med inriktning på stereotypa bedömningar som har att göra med etnicitet och stereotypa bedömningar som har att göra med kön. Plattformen är starkt flexibel och tillåter att variabler förändras och kombineras på en rad olika sätt. Utvecklingsarbetet har förankrats i successiva testomgångar där såväl socionomstudenter som yrkesverksamma socionomer varit deltagare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-02637

Statistik för sidan