SiC Power Devices and Modules for Medium and High Voltage Applications

Diarienummer
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid november 2006 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03478

Statistik för sidan