SESAM Mjölkpallen 2.0

Diarienummer 2018-02361
Koordinator Sesem IQ AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - maj 2018
Status Pågående