Service och underhåll av växellådor inom Vindkraftverks tillämpning

Diarienummer
Koordinator AB RESPOND INDUSTRY - Storebro Maskinrenovering Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00809

Statistik för sidan