SERV - Tjänstedesign: Individualisering och involvering

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-03444

Statistik för sidan