Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SEETO

Diarienummer
Koordinator 3eflow AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - juli 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

All legal, technical and commercial obstacles to internationalization within EU and USE have been identified.

Långsiktiga effekter som förväntas

legal: Identified certification bodies in EU and US Established legal requirement Established material specifications Technical: Identified performance requirements in target markets Commercial: Identified commercial barriers to be overcome to launch product to market. Additionally identified commercially exploitable gap in market 3Eflow would be able to fill. This will be the focus of the part 2 application.

Upplägg och genomförande

It was evident from the feasibility study that commercialization of our product throughout the EU and USA is realistic and achievable. But the hospital market was identified as an area where 3Eflow could develop into as there is a pressing need for a low energy, advanced hygiene water system.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 februari 2018

Diarienummer 2018-00114

Statistik för sidan