Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SE2A

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 823 500 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

ENIAC JU projektet SE2A kan betraktas som en uppsättning sammanhängande aktiviteter kring vissa teman, som vart och ett förväntas bidra till de gemensamma huvudmålen. Dessa mål är: 1. ökning av bränsleeffektivitet genom utveckling av särskilda sensorer 2. Minskning av CO2-utsläpp genom utveckling av särskilda sensorer 3. Förstärkt säkerhet genom tillämpning av särskilda sensorer och förbättrade systemkoncept 4. Förbättrad tillförlitlighet och prediktion av livslängd till en nivå ner till 0 ppm och 95% noggrannhet, som skall uppnås genom ökad process- och produktrobusthet

Långsiktiga effekter som förväntas

De svenska partnerna (VTEC, Optronic, och SP) kommer att utföra forskning och utveckling av en optiskt baserad markhastighetssensor, som kan bidra till förbättrade befintliga och framtida fordonssäkerhetssystem genom att dessutom utnyttja befintliga fordonssensorer genom innovativa sensordatafusionsalgoritmer

Upplägg och genomförande

WP1 Definition av demonstrator och specifikationer Målet med detta arbetspaket är att samla in information för att kunna ta fram specifikationer och krav. WP3 Sensorer & Aktuatorer Målet med detta arbetspaket är att förstå de fenomen och miljöer sensorn kommer att utsättas för och utveckla en sensor för dessa omständigheter och de specifikationer som finns i WP1. WP5 prototyper och verifiering Målet med detta arbetspaket är att implementera en prototypsensor för integration och test i ett fordon samt att utveckla en valideringsmetod för att kunna verifiera sensorprototypens egenskaper

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04175

Statistik för sidan