Schottkymottagare över 100 GHz

Diarienummer 2008-04200
Koordinator Wasa Millimeter Wave AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - februari 2010
Status Avslutat

Externa länkar