Särskilda insatser för entreprenörskap och innovation

Diarienummer
Koordinator Paradigmor AB
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid november 2007 - oktober 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01917

Statistik för sidan