SARA - Genomförande

Diarienummer
Koordinator LVI Low Vision International Aktiebolag - LVI Low Vision international AB
Bidrag från Vinnova 1 467 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00691

Statistik för sidan