Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sandwich-formsprutning med ny verktygsteknik och återvunnen plast ger fullgoda produkter till minskad kostnad

Diarienummer
Koordinator Flexiject Co-injection AB
Bidrag från Vinnova 1 197 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - april 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Co-injection av detaljer med yt- och kärnskikt och formsprutning i familjeverktyg av detaljer med olika storlek, form och vikt har en stor potential att minska kostnader, miljöpåverkan och resurser vid formsprutning. Projektets syfte var att utveckla ny verktygsteknik kallad FLEXIJECT Technology med mål att möjliggöra - varierande smältaflöde i ingötskanaler av kallkanaltyp, - applicering av individuellt eftertryck i varje enskilt formrum och - komprimering av ingöt = mindre mängd att återvinna. Formsprutningsförsök i ett testverktyg har visat att målen i allt väsentligt har uppnåtts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vid försök med co-injection av en detalj med komplex form erhölls en kärnskiktsandel om 50% i återvunnen PC/ABS med en mindre tillsats av en högviskös polymer. Härigenom reduceras materialkostnaden 15% och ges ett icke oväsentligt bidrag till minskad miljöbelastning. Vid formsprutningsförsök i verktygets version för två familjedetaljer konstaterades att målvikten för detaljerna och deras ytkvalitet var helt identiska med utförd formsprutning av dem var för sig. Anskaffningskostnad för familjeverktyg är ca 30% lägre än för separata verktyg för konventionell formsprutning.

Upplägg och genomförande

För projektets genomförande byggdes en fullskalig cell för automatisk körning, omfattande - en formsprutningsmaskin, - ett verktyg för två familjedetaljer (en större med komplex form och en mindre med enkel form) och med formrumsintag för att variabelt styra flytfrontens profil vid fyllning av formrummet. - kringutrustningar såsom robot för plockning av detaljer och ingöt, en kvarn för malning av ingöten och en transportör med blandare för återföring av malda ingöt direkt för ny plasticering i maskinen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01284

Statistik för sidan