Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samverkansprojektet TREESEARCH

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för teknikvetenskap
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Samverkansprojektet Treesearch syftar till att bygga upp och skapa en världsledande samverkans- och forskningsmiljö i form av en nationell forskningsplattform genom samverkan mellan stat, akademi och industri. Samverkansprojektet Etapp 1 syftade till att initiera och etablera Treesearch, utveckla en konceptet för Etapp 2 (inklusive ansökan) samt att utarbeta en utlysning av en industriforskarskola genom BioInnovation/Vinnova. Samtliga syften har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Etapp 1 av Treesearch skulle resultera i att öka antalet intressenter för att skapa ett bredare engagemang nationell och av behovsägare, att utveckla former och processer inom plattformen för att leverera utbildning, mötespunkter och kunskapsspridning samt tillgänglighet till avancerad forskningsinfrastruktur. Samtliga förväntade resultat och effekter har uppnåtts.

Upplägg och genomförande

Samverkansprojektet har genomförts med en kärngrupp av universitet (KTH, Chalmers och Linköpings universitet) tillsamans med de företag som var med och startade initiativet. Projektet har varit distribuerat på de olike universitetsnoderna och mycket arbete har genomförts genom arbetsmöten kring specefika frågeställningar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 juni 2017

Diarienummer 2017-02885

Statistik för sidan