Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samverkansintegrerat Kvalitetssystem för Ökat Nyttiggörande (SKÖN)

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Universitetsledningen
Bidrag från Vinnova 9 614 047 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2020
Status Avslutat

Syfte och mål

Samverkan ses som ett medel för att nyttiggöra lärosätes kunskapstillgångar och bidra till en positiv samhällsutveckling, men kan naturligtvis ta sig många olika former beroende på sammanhang, målgrupp och vad man specifikt ämnar uppnå. Det finns inga rätt och fel i hur vi gör det, men att vi gör det på ett strukturerat, integrerat och väldefinierat sätt är grunden för ett välfungerande kvalitetssystem med goda förutsättning att producera värde för alla våra intressenter. Projektet föreslår ett generisk kvalitetssystem för att inspirera lärosätenas kvalitetsutvecklingsarbete.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utvecklat en generisk integrerad kvalitetssystemsmodell utgående från intressenternas behov och förväntningar (interna såväl som externa). En pro-aktiv process för att följa upp, analysera och förbättra samverkansarbetet med målet att skapa bättre genomslag av lärosätets kunskapstillgångar. En process som betonar hur istället för vad, som fokuserar på mervärde istället för resultatbaserade aktivitetsindikatorer och innefattande en samlad bild av lärosätets strategier och processer för planerat genomslag.

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av åtta ”arbetspaket” designade för att belysa de olika delarna av ett kvalitetssystem, pröva och utveckla nya modeller och verktyg samt inte minst för att skapa ett gemensamt lärande för deltagande lärosäten: En inventering av kvalitetsarbetet inom sektorn; Övergripande begreppsdefinitioner; Samverkanspartsvärdering och Effektanalys (Impact Case Studies); Piloter Kvalitetssystem och -utvärderingar vid Göteborgs universitet, Linné universitetet samt Malmö universitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 januari 2021

Diarienummer 2017-03520

Statistik för sidan