Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samverkande system för sjukresor och sjukhus

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE - Viktoria, Göteborg
Bidrag från Vinnova 475 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Slutrapport 2018-02719.pdf (pdf, 1869 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Under förra året gjordes över en miljon sjukresor inom Västra Götaland, och nio av tio resor sker med taxi eller egen bil till en kostnad av 364 miljoner kronor för regionen. (1) Vad hindrar människor med synnedsättning, resenärer med rullstol samt förstagångsbesökare från att resa med allmän kollektivtrafik till och från det planerade sjukvårdsbesöket? (2) Finns det nya lösningar eller anpassningar med potential att röja eventuella hinder? (3) Hur kan ett System-av-system perspektiv möjliggöra eller underlätta för vårdbesökare att genomföra en resa med allmän kollektivtrafik?

Långsiktiga effekter som förväntas

Tre delsystem identifierades bestående av ett för Efterfrågan av resor (drivet av vårdgivare och övriga samhällsfunktioner), ett för Utbud (i form av allmän- och särskild kollektivtrafik, kommersiella aktörer och privata lösningar) samt ett för Resurser kopplat till region, kommun och privatperson. Förväntade effekter av förstudien är att sprida perspektivet med SoS för att bättre förstå, påverka samt matcha efterfrågan, utbud och resurser. Konsortiet är i första hand inriktat på att säkerställa att tillgänglighet finns med i utvecklingen av framtidens mobilitetssystem.

Upplägg och genomförande

Förstudien innehöll en gedigen serie aktiviteter tillsammans med representanter för kritiska användare (resenärer med synnedsättning, med rullstol samt förstagångsbesökare) och verksamheterna (representanter från sjukvården, sjukresor och kollektivtrafiken). Det mest utmanande var att gå från en kartläggning av hela resan till konkreta lösningsförslag med potential att skapa värde för alla. Vidare var det tidvis utmanande att ta till sig och sprida System-av-system perspektivet inom projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 oktober 2018

Diarienummer 2018-02719

Statistik för sidan