Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samverkan och integrerade digitala lösningar för förbättrad diabetesvård

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Inst. för molekylärmedicin och kirurgi
Bidrag från Vinnova 7 130 932 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2022
Status Avslutat
Slutrapport Slutrapport_Swelife-Diabetes 211014.pdf (pdf, 1082 kB)

Syfte och mål

Nationellt har tagits fram och validerat ett verktyg för elektroniskt samtycke vid klinisk läkemedelsprövning, stimulerat pediatrisk diabetesforskning. Det fortsatta delprojektet AP2 har främst syftat till att göra diabetesvården mera individ- och evidensbaserad. För detta syfte konstruerat i samarbete med Telia en digital e-hälsotjänst, Telia Home Care, Denna tjänst används i kommunikation mellan vård och patienter. Prel visas i försök vid 2 vårdcentraler att detta leder till förbättrad diabeteskontroll och tillfredsställelse hos både patienter och personal.

Resultat och förväntade effekter

Användning av Telia Home Care som digital applikation på ett antal patienter med typ 2-diabetes (n=16) visade efter 3-4 veckor förbättrad blodglukoskontroll. HbA1c reducerades from 60,4 +- 1,1 to 51,8 +- 2,1 mmol/mol (p<0,001). dessutom ökade tillfredssställelsen av vården hos både patienter och vårdpersonalen.>

Upplägg och genomförande

Delprojektet AP2 genomfördes vid två vårdcentraler, Kista och Liljeholmen, inom Region Stockholm. Prover för att monitorera blodglukoskontroll togs initialt samt vid delprojektets slut samt 4 veckor därefter. Intervjustudier gjordes med både deltagande patienter och personal. Resultat av denna kvantitativa studie publicerades 2021 i tidskriften Sustainability.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 juni 2023

Diarienummer 2017-05319

Statistik för sidan