Samordningsinsatser inom PFF och MERA

Diarienummer
Koordinator FKG - Fordonskomponentgruppen AB
Bidrag från Vinnova 1 120 000 kronor
Projektets löptid januari 2006 - december 2006
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-02929

Statistik för sidan