Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samband mellan körstil och åkkomfort, förbättringspotentialen inom kollektivtrafiken

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för transporter och samhällsekonomi
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid september 2007 - maj 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att öka kunskapsnivån om sambanden mellan i första hand tåg- och bussförares körstil och åkkomfort samt åksjuka, i andra även hus dessa påverkas av olika fordonskonstruktioner och ban- och vägutformning. Ett konkret mål är att ge underlag för den nya bussförarutbildning som nu tas fram i Sverige: Hur kan komfortabel körning kombineras med energisnål körning?

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten från projektet kommer att användas i den nya förarutbildning som nu tas fram. Det kommer även att ge kollektivtrafikplanerare ökad förståelse för hur attraktiviteten, i form av åkkomfort, kan påverkas genom planeringsåtgärder.

Upplägg och genomförande

Intervjuer med trafikanter och personal. Framtagning av mått och metodik. Uppmätning av typiska åkkomfortvärden. Framtagande och prov med tekniskt hjälpmedel för förare. utarbetande av rekommendationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 februari 2022

Diarienummer 2007-01408

Statistik för sidan