Samarbete mellan Sverige och Kina: RNAi och cancer

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Centrum för genomik och bioinformatik
Bidrag från Vinnova 345 000 kronor
Projektets löptid juli 2004 - juni 2005
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2004-01570

Statistik för sidan