Samarbete mellan Sverige och Kina: RNAi och cancer

Diarienummer 2004-01570
Koordinator Karolinska Institutet - Centrum för genomik och bioinformatik
Bidrag från Vinnova 345 000 kronor
Projektets löptid juli 2004 - juni 2005
Status Avslutat