Säkra system för autentisering med mobila enheter

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 2 140 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - december 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00679

Statistik för sidan