Säkra system för autentisering med mobila enheter

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 2 140 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - december 2014
Status Avslutat