SÄKERHET IKT-Detektor för 210Po samt andra alfastrålande ämnen

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - Institutionen för informationsteknologi och medier, Sundsvall
Bidrag från Vinnova 540 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - januari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04682

Statistik för sidan