Säker Administration av Pålitliga, Virtuella Plattformar

Diarienummer 2009-04699
Koordinator SICS, Swedish Institute of Computer Science AB - SICS Swedish Institute of Computer Science AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2010
Status Avslutat