Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SAILOR (Smarta leveraner till hushållen)

Diarienummer
Koordinator ITSdalarna utvecklings AB
Bidrag från Vinnova 3 140 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet är att sjösätta SAILOR som syftar till högre kostnadseffektivitet för e-handelsdistributörerna genom att en större del av paketen kan överlämas vid första utkörningen, bättre allokering till av- och pålastningsytor, en effektivare distributörshantering av paketreturer och en större tids- och platsmässig flexibilitet vid paketöverlämning till till kund, minskade fordonsutsläpp och trängsel i stadskärnor samt minskad stress för distributörernas förare. Därtill verifieras en SAILOR-prototyp och affärsmodell i Amsterdam, Borlänge, Graz och San Sebastian.

Resultat och förväntade effekter

SAILOR-projektet förväntas ge en ingående förståelse för hur man ska utforma realtidssystem för paketdistribution i det sista steget till kund. Indikatorer för städerna som ligger till grund för demos är; 20% kostnadsminskning, 20% marknadsupptag av direktleveranser, 25% CO2-minskning i utkörning och 5% minskning i utkörningstid resulterande i mindre trängsel och förarstress.

Upplägg och genomförande

Först analyseras marknadsförutsättningarna i demos och baselinevärdena på indikatorerna identifieras varefter SAILOR-plattformen utvecklas med dels det underliggande datasystemet för paketdistribution och dels förar- och kundappar som möjliggör kommunikation kring distributionen mellan de två. STRAIGHTSOL-metoden används för utveckling av anpassade affärsmodeller för demos och, slutligen, så verifieras tekniken och affärsmodellen I de fyra demostäderna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02762

Statistik för sidan