SAILOR (Smarta leveraner till hushållen)

Diarienummer 2016-02762
Koordinator ITSdalarna utvecklings AB
Bidrag från Vinnova 3 140 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - juni 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Syfte: SAILOR syftar till att utveckla en direktleveranslösning som är flexibel i tid och rum för ökad kundnytta, minskade emissioner, samt minskade distributionskostnader inom e-handeln. Systemlösning skapar ett dynamiskt samspel mellan sändande företag, distributör och mottagande kund, vilket möjliggör ett koordinerat beslutsfattandet för alla inbladade parter. En prototyp av SAILOR kommer i projektet att demonstreras i fyra olika städer i EU, nämligen Amsterdam (Holland), Borlänge (Sverige), Graz (Österrike) och i San Sebastian området i Spanien.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat: De förväntade effekterna av projektet är en minskning med 25% av koldioxidutsläppen och av kostnaden för slutleveranserna, samt en 20-procentig ökning av leveranser direkt till kund i under projekts gång. Därtill förväntas transporttiden minska med 5% och därmed minska trängseln i stadstrafiken och minska stressen för distributörernas anställda.

Planerat upplägg och genomförande

Implementering: Projektets ryggrad är konsortiet som består av ett hängivet team med olika och komplementerande kompetenser. Projektet är ordnat i sex arbetspaket bestående av mellan 2 till 7 uppgifter som innehåller marknadsanalys av försöksstäderna, iordningställande av SAILOR systemet innefattande infomationsdelning samt en metodik för formandet av business model för SAILOR. Att uppgifterna utförs i tid övervakas med milstolpar. En styrgrupp övervakar projektets ledning.

Externa länkar

http://www.itsdalarna.se/sailor

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.