SAFER vehicle and traffic safety centre Stage 2

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 30 000 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - augusti 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02759

Statistik för sidan