SAFER-Mov´eo Fransk-svenskt klustersamarbete

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03993

Statistik för sidan