SAFE MOVE for older drivers

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 3 300 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - mars 2016
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01051

Statistik för sidan