Rolls-Royce Hydrodynamic Research Centre - Öppen testbädd

Diarienummer 2017-02279
Koordinator Rolls-Royce AB
Bidrag från Vinnova 305 679 kronor
Projektets löptid juli 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar inom miljöteknikområdet – 2017
Ansökningsomgång Testbäddar inom miljöteknikområdet - våren 2017

Syfte och mål

Projektet har tillsammans med Swerea och Kristinehamns kommun undersökt möjligheten för att öppna upp Rolls-Royce Hydrodynamic Research Centre för externa kunder/intressenter genom att skapa en mer öppen miljö för branschöverskridande samarbeten. Testbäddens erbjudande består av en kombination av experimentell hydrodynamiks provning och simuleringar (CFD) kopplat till strömningsmekanisk kunskap och erfarenhet. Projekt för externa kunder kan drivas genom RR organisationen men på längre sikt med fördel genom samarbete med neutrala aktörer via en organisk tillväxt.

Resultat och förväntade effekter

Marknadsstorleken har uppskattats och kopplats till testbäddens tillgängliga kapacitet. Genom samarbete med forskningsinstitut och externa kunder kan den kunskap som finns inom fartygspropulsion och hydrodynamik vid testbädden utnyttjas för att stärka externa kunders konkurrenskraft och minska produkters miljöpåverkan, t.ex. genom minskad bränsleförbrukning hos fritidsbåtar. En organisation för hur interna projekt kan kombineras med externa kundprojekt och offentlig forskning har definierats med målet att den nya helheten är mer konkurrenskraftig och innovativ.

Upplägg och genomförande

Genom möten, studiebesök hos och besök av externa intressenter, universitet, branschorganisationer, regioner och andra relevanta provningsanläggningar så har testbäddens kunderbjudande kunnat definieras och differentierats för potentiella kunder inom olika angränsande kompetensområden. Fokus har legat på hur testbädden tekniskt och kompetensmässigt kan bidra till kunders verksamhet och tekniska utveckling samt hur testbäddens förmåga kan komplettera annan befintlig infrastruktur.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.