Robust limning av vakuumformad polypropen, nivå 2, Nov 2017

Diarienummer 2018-00021
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 298 846 kronor
Projektets löptid januari 2018 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer

Syfte och mål

PP material är billiga, men ofta är svåra att limma. Flam- och coronabehandling kan vara bra nog för lackvidhäftning men är inte alltid tillräckligt robusta inför limning. Målet har varit att ta fram en robust och kvalitetssäkrad förbehandling med plasma för vakuumformad PP, utvärdera hur den skiljer sig åt mot dagens processer samt utvärdera avsyningsmetoder före limning. Resultaten visar att det med plasma är möjligt att säkra vidhäftningen i den grad att det går att våga lita på limmets mekaniska egenskaper som konstruktionens svagaste punkt och inte adhesionen mellan lim och yta.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar att plasmabehandling leder till en säkrad vidhäftning av limmet mot substraten. Ändringen av brottmod från adhesivt till kohesivt brott innebär att med plasma går det att nyttja limmets fulla potential som lasttagare. Corona förbättrar limningen jämfört med obehandlad yta men får en hel del adhesiva brott och större variationer. Flamning förbättrar också men mindre är corona. Metoderna för ytavsyning hade tydliga svårigheter med att identifiera smuts på ytan. Spridning av resultat från projektet har gjorts genom artiklar och en öppen workshop.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som ett samarbete där alla parter har varit aktiva under tex planering, provframställningen, diskussion och analys. Framtagning av material samt corona och flamning har genomförts av Andrénplast och befintliga produktionsutrustningar, Gleitmo har utvärderat all skjuvprovning och Swerea IVF har genomfört plasmabehandling, fläkprovning, accelererad åldring och kvalitetsavsyningen. Två robotburna plasmautrustningar och flera olika plasmaparametrar har utvärderats liksom effekt av flerfaldig behandling och tid mellan behandling och limning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.