Robust LED-modul

Diarienummer
Koordinator Proxy Electronics AB
Bidrag från Vinnova 291 099 kronor
Projektets löptid januari 2010 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03756

Statistik för sidan