Robust Ingenjörsarbete

Diarienummer
Koordinator Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juli 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01245

Statistik för sidan