Robust Ingenjörsarbete

Diarienummer
Koordinator Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juli 2010
Status Avslutat