Robot för lättare transporter

Diarienummer 2016-05527
Koordinator AB REALISATOR ROBOTICS
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - mars 2018
Status Pågående
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet Robot för lättare transporter är att byggindustrin i förlängningen på ett kostnadseffektivt och arbetsmiljömässigt sätt kunna introducera robotar för lättare transporter. Målsättningen med detta projekt är att: uppskatta affärsmässiga nyttan med att använda FUMO för olika typer av lättare transporter. sondera vilken kapacitet FUMO har i dagsläget, speciellt bärkapacitet i olika situationer. uppskatta vilken teknikutveckling som är nödvändig för att FUMO ska vara kommersiellt intressant samt kostnaden för denna teknikutveckling.

Förväntade effekter och resultat

Som en effekt av projektet förväntar vi oss att byggindustrins intresse för vår robotlösning ska öka speciellt inom de segment där nyttan är som störst. Vi förväntar oss att affärsstudien ska ge information om inom vilka segment av byggindustrin som vår robotlösning gör störst nytta. Likaså kommer vi att demonstrera vilken kapacitet dagens robot har samt identifiera brister för att var kommersiellt intressant. Sondering av autonomifunktionalitet kommer att genomföras.

Planerat upplägg och genomförande

Roboten anpassas för att dess bärförmåga ska kunna prövas och tester utförs under olika förutsättningar. Autonomiarbetet startas upp med våra examensarbetare vid KTH. Med kännedom om uppskattad bärförmåga inleds affärsstudien genom kontakter med olika organisationer i branschen.

Externa länkar

www.fumo.nu är Realisator Robotics hemsida för produkten FUMO.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.