Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Robot för lättare transporter

Diarienummer
Koordinator AB REALISATOR ROBOTICS
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att identifiera tillämpningar där robotar kan nyttjas för lättare transporter samt demonstrera serviceroboten FUMO®s transportkapacitet inom byggindustrin. Fyra tillämpningsområden har identifierats vilket är i paritet med vad vi förväntade oss. Däremot var det oväntat att 3 av dessa återfinns inom renoveringssidan och enbart 1 inom nyproduktion. FUMOs bärförmåga i normaltrappor (mer än 210 kg) är betydligt mer än vad vi förväntade oss och vi var inte rustade för att hantera större laster i projektet. Autonomi demonstrerades men var komplex att utföra.

Långsiktiga effekter som förväntas

Fyra tillämpningsområden identifierades: 1)Transport av material i trånga utrymmen 2)Transport av material upp- och nedför trappor 3)Repetitiv transport (självgående skottkärra) 4)Transport av material från lager till olika montageställen FUMOs bärförmåga illustreras på länken: https://www.youtube.com/watch?v=I8CNo8sfrNk och autonom körning på länken: https://www.youtube.com/watch?v=_SwQITFdsaA Vår bild är att detta är mycket intressanta resultat för byggindustrin men att branschen inte är redo att implementera dem idag. Vi är något tidigt ute med projektet.

Upplägg och genomförande

I huvudsak ett bra upplägg för denna typ av sonderande projekt. Då affärsstudien var intressantare för renoveringssidan än nyproduktion tillkom betydligt fler kontakter än enbart med Assemblin vilket på det stora hela var bra. Utvecklingen av autonomi-funktionen kom att kräva mer tillgänglighet till FUMOs grundmodul än budgeterat vilket påverkat vårt arbete vid sidan om detta projekt. Vårt tillvägagångssätt för att utveckla autonomi-funktionen baserades på diskussioner med KTH. Ett i backspegeln hade det kanske varit förnuftigare att utgå från erfarenheter från t ex SICK

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05527

Statistik för sidan