Riskminder - ett visualiseringssystem för gen-miljö interaktioner

Diarienummer 2009-00202
Koordinator Stiftelsen Gapminder
Bidrag från Vinnova 3 650 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - juni 2013
Status Avslutat