Riskminder - ett visualiseringssystem för gen-miljö interaktioner

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Gapminder
Bidrag från Vinnova 3 650 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - juni 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00202

Statistik för sidan