RIDE Center: (R and D, Innovation and the Dynamics of Economies) Phase II

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid februari 2007 - mars 2010
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01540

Statistik för sidan