RIDE Center: (R and D, Innovation and the Dynamics of Economies) Phase II

Diarienummer 2007-01540
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid februari 2007 - mars 2010
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.chalmers.se/tme/EN/centers/ride