Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

RFID teknologi för FashionTech för ökad spårbarhet och effektiviserad sortering vid end-of-life

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen Material
Bidrag från Vinnova 2 148 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - september 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets har fokuserat på på den fysiska formen av taggar; geometri, storlek och material för att säkerställa att taggarna är små, robusta och kan tolerera integration i plagg. Projektet har också berört möjlig kodstruktur för det enskilda tagminnet samt diskuterat hur man bäst kan göra nödvändig information tillgänglig för aktörerna i den textila värdekedjan. Kostnaden för integration av taggar i produktion har också undersökts. Allt för att utvärdera RFID teknologins potential i den textila värdekedjan och lägga grunden för ytterligare arbete.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har analyserat hur taggar kan hantera de förhållanden som plagg utsätts för under en livscykel. Även om vissa taggar kan tolerera ett antal tvättcykler krävs utvecklingsarbete för att uppnå en anpassad tagg för integration. Tag / läsarkommunikation har analyserats och olika scenarier som eventuellt kan vara utmanande har undersökts. Projektet har också producerat demonstratorer för att möjliggöra en lättare kommunikation till företag och allmänhet om fördelarna med att använda denna teknologi för spårbarhet och sortering.

Upplägg och genomförande

Arbetets strukturering har fungerat bra och vi har haft ett mycket gott samarbete mellan projektparterna under hela projektets löptid. Det har varit värdefullt att kontinuerligt vara medveten om att uppföljningsarbete är en nödvändighet, så att projektarbetet kan fokusera på att lokalisera områden där vi har / inte har problem att lösa. Detta har varit mycket viktigt när det gäller att specificera behovet av framtida arbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04381

Statistik för sidan