Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Rethinking Wireless: MIMO Hårdvaruinnovationer

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 3 692 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Antenngruppen på Chalmers har utvecklat nya bredbandiga antenner som kommersialiseras av Gapwaves AB. Den utvecklade hårdvaran kan användas i testutrustning för smarta telefoner och andra trådlösa terminaler samt i kompakta MIMO småcellbasstationer vilket är till nytta för Huawei och Bluetest AB. Projektet har uppfyllt målsättningen att utveckla svensk IPR till nytta för den svenska telekom industrin.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat inbegriper ny hårdvara i form av prototyper, patentansökningar (IPR) samt publikationer i ansedda tidskrifter och relevanta konferenser inom antennforskningsområdet. Den förväntade effekten av förnyad kompetens och nya företagsmöjligheter i Göteborgsområdet inom antennsystem området har börjat visa sig. Detta påvisas genom utvecklingen av nya testmetoder av MIMO småcellbasstationer och genom det nystartade företaget Ranlos AB verksam inom automotiv Random-LOS OTA testning och karakterisering.

Upplägg och genomförande

Projektet bygger på idén att antenner eller trådlösa kommunikationsenheter som påvissar bra prestanda både i en rik och isotrop fädningsmiljö (RIMP) samt i den så kallad random line-of-sight (Random-LOS) miljön behåller (i statistisk mening) sin goda prestanda även i andra vågutbredningsmiljöer. Bluetests sätt att karakterisera trådlösa enheter i RIMP har upnått stor kommersiell framgång. Å andra sidan Random-LOS ska kommersialisers av Ranlos AB. Därmed multi-port antenner för MIMO system kan att karakteriseras med avseende på nya mätbara väldefinierade prestandamått.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-03897

Statistik för sidan