Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resurssnålt komforthöjande och hälsosammare tappvarmvattensystem

Diarienummer
Koordinator 3eflow AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - april 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01103

Statistik för sidan