Resurs konservativ tillverkning

Diarienummer 2010-01702
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell produktion
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - december 2010
Status Avslutat