REST: Skalbar självhanterande lagring i realtid för telekom

Diarienummer 2009-02975
Koordinator SICS Swedish ICT AB
Bidrag från Vinnova 5 100 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - november 2012
Status Avslutat