REST: Skalbar självhanterande lagring i realtid för telekom

Diarienummer
Koordinator SICS Swedish ICT AB
Bidrag från Vinnova 5 100 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - november 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02975

Statistik för sidan