Resource Management for IP-Based Mobile Communication Systems

Diarienummer 2008-00957
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen Elektronik-, dator-, och programvarusystem
Bidrag från Vinnova 4 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - juni 2011
Status Avslutat