Resource Management for IP-Based Mobile Communication Systems

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen Elektronik-, dator-, och programvarusystem
Bidrag från Vinnova 4 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - juni 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00957

Statistik för sidan