Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag till finaleventet Innovate Passion

Diarienummer
Koordinator ENTREPRENÖRSKAPSSTIFTELSEN DRIVHUSET I MALMÖ
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet av Resebidraget till Finaleventet Innovate Passion var att kunna delta på Innovate Passion i Stockholm tillsammans med 8 stycken unga kvinnor inom media och kommunikation. Tillsammans åkte vi till Stockholm med tåg och övernattade en natt på hotell i närheten av eventet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Effekten av detta blev att vi som organisation och dessa 8 st deltagarna fick vara delaktiga i eventet. Detta resulterade i nätverkande och kontakter för framtiden. Det resulterade även i att vi fick mycket inspiration av andra deltagare vad vi tillsammans kan göra för att inspirera tjejer och kvinnor i teknik. Idag planerar vi vårt nästa projekt som kommer ha samma syfte - att inspirera tjejer att arbeta inom teknik.

Upplägg och genomförande

Vi hade två tävlingsbidrag från Drivhuset i Malmö och dessa två grupper hade tillsammans med oss på Drivhuset två pitch-träningar för att förbereda sig inför tävlingen. De fick då lära sig NABC-metoden. Dessa två grupper består av 8 stycken unga kvinnor inom media och kommunikation och har ett stort intresse i Sociala medier. Tillsammans åkte vi till Stockholm med tåg och övernattade en natt på hotell i närheten av eventet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2017

Diarienummer 2017-05099

Statistik för sidan