Resebidrag för NeuroSpace inom Eurostars

Diarienummer
Koordinator NeuroSpace
Bidrag från Vinnova 5 529 kronor
Projektets löptid juni 2010 - december 2010
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2010

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01573

Statistik för sidan