Resebidrag för NeuroSpace inom Eurostars

Diarienummer 2010-01573
Koordinator NeuroSpace
Bidrag från Vinnova 5 529 kronor
Projektets löptid juni 2010 - december 2010
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2010