Resebidrag Eurostars Project

Diarienummer
Koordinator BXV Bubble Expansion Valve AB - Bubble Expansion Valve AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid januari 2010 - januari 2010
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2010

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00007

Statistik för sidan